Svenska / English

 

 

Hett och svalt temperament
i Frölunda Kulturhus

 

AN 23/9-2003

Tempererat i material, motiv och konstnärligt temperament. Utställningen "Tempererat" på Frölunda Kulturhus i Göteborg 20 september ­ 26 oktober 2003. Konstnärinnorna Bery Bars, Cecilia Brandt och Margareta Persson, tre olika konstnärliga temperament, ställde ut målningar i tempera, en klassisk måleriteknik.

Det är tre etablerade konstnärinnor som valt att arbeta i tempera, en klassisk måleriteknik som ger vackert matta svala ytor eller oljigt varma ytor. Pigment blandas med ett limämne: äggula, vax, kasein ­ som ger mager tempera med torra ytor. Med torkande olja som tillägg blir det fet tempera med oljiga ytor.
Utställningen gav ett kaleidoskop i motiv; mjukt svala bilder, heta, dramatiska och däremellan minimalistiska färgkontruktioner.

Cecilia Brandt

Cecilia Brandts behagligt mjukt skimrande dukar är mycket mer spännande än ytan. "Den som brinner stilla", "Står din skugga", "Där musik finns kvar" är talande titlar. Bakom de svala, ljuva färgytorna i genomskinliga pastellnyanser anas mytiska motiv. En bro, en fullriggare, byggnader. En annan värld under ytan. Både dekor och innehåll i hennes konst.
- Det är mer jobb med de här målningarna än man tror. Det finns 30 ­ 40 skikt färg. Jag producerar långsamt, säger Cecilia Brandt.
- Jag har arbetat med de här bleka färgerna länge. Nu börjar jag längta efter orange och starka färger.

Hon har också utställning av målningar och foton på restaurang Hos Pelles.

 

Margareta Persson

Fyrkanter med mönster och kuber i olika färger ­ ett experimentellt måleri presenterar Margareta Persson. Längs en vägg fyrkanter. Kaseintempera på masonitpannåer. Med tre färger I varje målning lyckas Margareta Persson ge bilder av strukturer. Eller är det något annat?
- Jag jobbar med färgens optiska verkan och försöker undersöka hur färger upplevs, berättar Margareta Persson.
- Jag försöker skapa bilder där det uppstår en känsla, ett rum där jag kan känna igen mig. Ett känslorum.

En bild kallar hon sköld och den ser ut som en sköld med små fyrkanter som har mörkare, starkare färg i mitten av tavlan. En annan är som ett pärldraperi, öppet vackert. En annan beskriver hat och är en bild av tätt sammanpressade linjer i rött.
En vägg är en installation av små kuber med olika tredimensionella djup. De kastar skuggor. Några är målade direkt på väggen. I ett hem skulle några sådan kuber skapa rum för åskådarens fantasin. Konst kan vara så. Också.

 

Bery Bars

Hettan i utställningen kommer från Bery Bars målningar. Stora rektangulära i proportioner (ca 30 x 100 cm) som påminner om ikonmålningens. Vid första anblicken tror man det är ikoner. Varma, starka färger i rött, starkt turkos, gult. Kvinnofigurer. Även den vita målningen som visar Svarta Sara, zigenarnas skyddshelgon, är varmt intensiv.
Nästan alla dessa målningar är inspirerade av gravskulpturer på franska kyrkogårdar. Eller inspirerade av myter och gudinnor. Som bilden av jaktgudinnan Diana med en liten hjort i ett hörn.
Kvinnor är det motiv som Bery Bars alltid målat.
- Efter 35 hundår har mina målningar de senaste 5 åren sålt mycket bra, berättar Beri Bars.
- Det kanske är det att jag har blivit mer etablerad och folk känner igen mig. Men jag tycker att bilder från tidigare utställningar är lika bra som de jag gör nu.

I sommar har Bery Bars haft 4 utställningar och varit med på en mässa I Köpenhamn.

 

© Text och foto: Jeanette Axvi.

För kontakt: j.axvi@articnews.se
 
Top
 
 
Till Index

 

Hot and cool temper
at Frölunda Cultural center

 

 

AN 23/9-2003

Temperate in material, motive and temper. The exhibition "Tempererat" in Frölunda Cultural center in Gothenburg from the 20th september to 26th october 2003. The female artists Bery Bars, Cecilia Brandt and Margareta Persson, representing three quite different artistic caracters, showed paintings in tempera, the classical technique.

It is three well established painters which have chosen to work in tempera. The exhibition was a kaleidoskop of subjects: beautifully cool pictures, hot and dramatic and quite apart or between, minimalistic constructions of colour.

 

Cecilia Brandt

Cecilia Brandt´s soft shimmering paintings. Like opals in pastel colours with a strong excitement behind the surface. One can see and imagine mythical things. A bridge, a ship, buildings. A meaning under the surface. The titles tell something; "The one who softly burns", "Standing is your shadow", "Where there is still music".
- There is a lot of work behind the paintings. They are built up by 30 ­ 40 layers, she says. So it takes time to produce a painting.

Margareta Persson

Squares with patterns and cubes in diferent colours are experiments presented by Margareta Persson. She is a painter and also a teacher. During the exhibition she is giving lectures and a course in tempera.
- My aim with these square paintings are to show how one can experience the optical language and feelings of colours. I have tried to create a feeling, a room where one can find a feeling.
One square is called a shield, built up by three colours (like all the paintings) with a pattern of small squares. Another one is called a pearl hanging and is more open and friendly.
Threedimensional cubes in separate colours form an installation on a wall. Form also shadows on the wall. Some of the cubes are painted on the wall. Small squares. Minimalism and very interesting as a home decoration. One may imagine.

Bery Bars

The heat in the exhibition comes from Bery Bars paintings. Dramatically colourful and big, appr. 30 x 100 cm. Make you think of icons ­ but they are inspired from the sculptures in french graveyards.
"Blue sorrow", "White sitting", "Green hiding" and also "Yellow Diana" the goddess of hunting. Beri Bars is now a successful artist. Her paintings have been recognized and sold during the last 5 years.
- But before I have had 35 bad years, says this colourful artist Bery Bars. I find my earlier paintings as good as my later ones but maybe I am more wellknown now.

©Text and photo: Jeanette Axvi

Contact: j.axvi@articnews.se

Top

To index