Svenska / English

 

 

Skira drömmar:
smycken i rostfritt stål

Text/foto Jeanette Axvi

AN 9 maj 2002

Tänker man på stål tänker man solida ting, maskingjorda och mycket praktiska. När man ser florstunna armband och halsband, stickade av tunna trådar, tänker man inte just stål. Men det är just det material Charlotte Skalegård valt för sina smycken som ställs ut hos Konsthantverkshuset i Göteborgs city, från 4 - 25 maj 2002.

Rostfritt stål måste vara alkemistens dröm. Ett vackert material, som inte ändras med tiden. Det är lite allvarsamt grått men också skimrande - ja mycket vackert. Men värdefullt?
Smycken måste inte vara gjorda av ädla material som guld och silver, anser Charlotte Skalegård.
- Jag tycker om den tunna ståltråden. Den tecknar så vackert i luften. Dessutom tycker jag om att teckna!
Hon menar att man ser genom den stickade ytan. Mönstret hos stickningen framträder så rent och mjukt. Formen hos smycket blir en spännande skulptur när det ställs på en yta,
t ex en hylla. På armen eller kring halsen blir formen mycket graciös och huden skimrar genom smycket. Varje smycke ser ut som en tunn teckning. Armbanden i bredder från fem till 15 cm. En bred halskrage är utsvängd upptill för att följa halsens form och är försedd med en lång ståltuss avslutad med en liten krok - som dekor eller att ha ett hänge i.Armbandet rokokokanna t v och Charlotte Skalegård


En kanna som armband
Inspirationen till armbanden kommer från något helt annat än smycken. Ytterligare en nyskapande idé från Charlotte Skalegård.
- Idag är det möbler och husgeråd som fångar människornas intressen. Man satsar sina pengar i sådana ting. För att de kanske har ett framtida värde.
- Jag har tänkt på detta fenomen när jag skapat i stål-tråd. Mina armband har former som avbildar kannor, svarvade stolsben eller en kruka.
Namnen på armbanden är också Kanna, Kruka, Bord, Flaska, Pokal, Snipa, Skåp. Kannan är inspirerad av en rokoko-dito. Små hopnupna graciösa snipor sticker ut från dt i övrigt mjukt rundade armbandet. I kragarna kan små lerpärlor vara instickade.
Grundmaterialet - den supertunna ståltråden - stickar Charlotte med mjuka stickor, på samma sätt som strumpor stickas.
Det kräver mycket tålamod att sticka med den tunna tråden.
- Smycken har flera olika värden, menar Charlotte Skalegård.
Det Ekonomiska värdet, Kulturvärdet (den kultur i vilken de skapas), det Hantverksmässiga värdet och det Konstnärliga.

Trots att det inte rör sig om guld eller silver känns det som om dessa smycken nog kan betinga ett högt pris om 100 år. Nu kostar ett halsband eller armband 3.200:-

Om smyckekonstnärinnan:
Charlotte Skalegård har i Sverige ställt ut på bl a Nutida Svenskt Silver i Stockholm och i gallerierna Sintra och Olsson & Uddenberg och på Röhsska muséet i Göteborg. År 2001 fick hon ett stipendium från Karl Ingemar Johanssons minnesfond. Internationell representation: Dublin, Berlin, Reykjavik och nu senast i en tävling på Schmuckscene 2000 i München, Tyskland.

Upp

Till index


© Jeanette Axvi, Artic News 2002. Kontakt: j.axvi@articnews.se


Fragile, strong and new:
Jewelry from stainless steel

Text/photo:Jeanette Axvi

When you think of steel you may imagine tough, practical things made by a machine. Industry. When you see bracelets and necklaces thin as gauze, knitted from thin threads, you just don't think of steel. But this is the material that Charlotte Skalegård chose for her jewelry, exhibited at Konsthantverkshuset in the center of Göteborg TH to 25th of May 2002.

Stainless steel must be the thing that the alchemists dreamt of - a beautiful material that stays, yes stainless. It has a somewhat serious gray color and shimmering. But how about value. Jewelry must not be made of noble metals, Charlotte Skalegård means with his collection of precious items.

- I like the thin thread of steel. It makes a beautiful drawing! And I also like to draw, so ...


Bracelet rokokojug, left, and Charlotte Skalegård

Through the knitted surface it's possible to see through, it's transparent. And the design of the jewel makes every item a sculpture when you put on a shelf. Bracelets are broad - from 5 to 15 cm an the 5 cm necklaces are like soft collars.

The second unique thing are the forms, the art. Bracelets have got the form and name from furniture and household utensils. Bottle, jug, pot, elaborated legs, cupboard.

Charlotte Skalegård: jewelry artist

Charlotte Skalegård has exhibited at Nutida Svenskt Silver in Stockholm and at the galleries Sintra and Olsson & Uddenberg and at Röhsska museet in Göteborg. In 2001 she gained a scholarship from Karl Ingemar Johansson Fund.

International shows: In Dublin, Berlin, Reykjavik and recently in Schmuckscene 2000 in München, Germany.

TOP

To index


©Jeanette Axvi, Artic News 2002. Contact: j.axvi@articnews.se