Svenska / English

 

 

Konsthantverkets konst:
en språngbräda

AN 3/4-2003
På Röhsska museet i Göteborg pågår vandringsutställningen Artigianato d´arte svedese, Västsvenskt konsthantverk, 2 - 27 april 2003. Det intressanta med denna konstutställning är inte bara att den precis har varit utställd i Rom i Italien på Galleri Ioansen. Utställningen inbjuder också till tankar om vad som är konst idag: det som brukar kallas konst, d v s litteratur, film, bildkonstens tavlor, skulptur, installation, foto överträffas av kreativiteten och nyskapandet på områdena mode, mat, trädgård, poesi, design över huvud taget..... Så, konsthantverk är väl också konst!

Initiativet till det intressanta urvalet arbeten av västsvenska konstnärer som utställningen består av togs av kooperativen Lerverk, Sintra och Konsthantverkshuset. 27 konstnärer valdes att representera Sverige. Deras uttryck har manifesterats i textil, trä, glas, keramik, smycken, metall. Utställningen uppmärksammades och var välbesökt i Rom.
Bland objekten kan några ting omtalas lite mer, men valet är förstås helt beroende av betraktarens smak. Som alltid. Alltså:

Tvålar - en språngbräda.

Tre fantasieggande ca 60 cm långa organiskt mjuka tvålvita keramik-skupturer av Charlotta Klingström. Inventarier. I reduktionsbränd stengods.
- De är en del av mitt examensarbete för två år sedan på HDK. En svit med skulpturer jag kallade inventarier, förklarar Charlotta Klingström.
- De kändes som möbler, de associerar till olika funktioner fast inte så tydligt. Jag tänkte på badrum.
"Skulpturerna" är rena, tvättade men har formen av tvålar och varje har någon liten symbolisk detalj, som navel eller öra eller en rynka. Språngbrädor?
- I Rom var utställningen uppmärksammad. Man tyckte att det var konst. I Italien är antagligen konsthantverk något mer prosaiskt, mer av bruksföremål. Jag tyckte det var tunt om gallerier i staden, men Rom är förstås konst i sig.

Hattar, skrållor
"Knöggliga skrållar & buckliga klutar"är titeln på
en flock hattar i sandfärg, signerade modisten Karin Jatta. De associerar till Afrika, till nomader i Atlasbergen, till turbaner. Bärbar konst. Och föränderlig.
- En hatt ska kunna bäras åt alla håll - i alla fall dessa, säger Karin Jatta. Man kan frisera om hatten. Stoppa in, skapa om den hängande garndekoren.
Hattarna är gjorda i en turbanform med hängande hästsvans, en sorts dreadlocks av filtat garn. Hattarna ser tweedigt tuffa och varma ut men är gjorda av tyg i cashmere, den outsägligt mjuka ullen.
Karin Jalta ställer ut hattar under 2003 hos Galleri Kock i Stenungsund och deltar i utställningen "Kläder som konst och kläder i konsten" i Sundsvall.

 

Gudinnans återkomst - ett halssmycke
Av sirligt tunn koppartråd från motstånd och dylikt i elektriska apparater. Återuppstånden till ett halssmycke som kan dekorera en stor del av bröstet. Förra året hade Anna Unsgaard en utställning hos Konsthantverkshuset betitlad Gudinnans återkomst. Halsbandet är himmelskt.
Små rundlar virkade med mycket liten virknål applicerade på en större graciöst ringlande koppartråd.
- Rött och rosa i en del av rundlarna, informerar Anna Unsgaard.
- Jag ville göra något mer sinnligt till min utställning förra året. Och det blev Gudinnans återkomst.
- Jag tänkte inte på någon särskild gudinna. ALLA vi kvinnor är gudinnor. Den bild man ser i medierna är kvinnor som kött. De visas bara upp som kött. Det saknas sinnlighet. Det sinnliga försvinner.

Vandringsutställningen Västsvenskt konsthantverk
går vidare till:
Lokstallet i Strömstad 3 - 25 maj och
Rörstrands Museum i Lidköping 4 juni - 3 augusti.

Text och foto: Jeanette Axvi

©AN2003 J Axvi. Information j.axvi@articnews.se

Top


 

The art of handicraft:
hats and soaps

AN 3/4 -03

The Röhsska museum in Gothenburg presents 2 - 27th of April 2003 the exhibition Artigianato d´arte svedese. Directly from Rome in Italy where these craft objects were shown in Galleri Ioansen. The exhibition shows the best of the artists/designers in the southwest region of Sweden. The objects of 27 artists were chosen to represent Sweden in Rome, the city of arts in Europe.
Textiles, ceramics, fashion, jewellery, glass, wood, metal. The exhibition was appreciated and well attended. Usually handicraft means, who knows what, but this show is really considered to be pure art. Like fashion, gardening, food, poetry and design.

Among the objects in this exhibition in Sweden's most renowned design museum some may be described a little more, but this is only a matter of the viewers taste.

Soaps - sculptures
Three 60 cm long softly formed ceramic sculptures in soapy white by Charlotta Klingström. They are called Inventarier/Movables and one think of skateboards.
- They are part of my graduate work at HDK, the school of design and handicraft in Gothenburg two years ago. I thought of bathroom and soaps. They may also be seen as sculptures.
She also remarks that in Italy they considered the Swedish handicraft more like art. They maybe are more used to design and tools.

Hats and patches

A collection of hats designed by Karin Jatta had an exciting form and function. Made by uniquely soft cashmere. Inspired by African turbans - with a quite new twist. They are sand coloured and have tails like dreadlocks. You can remake the hats by tossing the tails into the turbans plaits.
- These hats can be worn at any side, says Karin Jatta. Just reform and remake it as you like.
Karin Jatta shows hats next time during 2003 at Galleri Kock in Stenungsund and in Sundsvall at the exhibition "Clothes as art and clothes in art".

 

Return of the Goddess - a necklace

A gracious red thread of copper that comes from worn out electrical devices.
Red, pale red and yellow are these threads that Anna Unsgaard has created a piece of art in.
The necklace called Return of the Goddess was first presented in an exhibition with the same name at Konsthantverkshuset 2002.
The necklace consists of small crochet circles done with a very tiny crochet-needle that are crocheted on to a copper thread.
- I intended to create something sensual and it became Return of the Goddess. I didn't think of any special goddess. Just women. I think that ALL women are goddesses. Usually women are presented in media as nothing but flesh. I miss sensuality and therefor I made this jewellery.

The exhibition Västsvenskt konsthantverk is moving on to Lokstallet in Strömstad, Sweden, 3rd - 25th of May and to
Rörstrands Museum in Lidköping 4th June - 3rd of August 2003.

Text och foto: Jeanette Axvi

©AN2003 J Axvi. Information j.axvi@articnews.se

Top

To index