Svenska / English

Tillbaka/Back

 Prizma - tidning för turkinnor och turkar i Sverige

"Krama mig,
älska mig Sverige!"

Det viktigaste för familjetidningen Prizma är att fokusera på positiva händelser hos turkiska invandrargruppen i Sverige. Chefredaktören Dilek Yaras är språkforskare med inriktning på turkiska språket och litteraturen.
Efter 2 års förberedelser lyckades hon ge ut tidningen Prizma. Första numret kom i början av 1999. 4 nummer blir det detta år men målsättningen är att bli komma ut varannan månad. Målgrupp är kvinnor, män och barn.

Dilek Yaras är själv ett exempel på tidningens målsättning: att försöka se positivt på tillvaron och som publicist ta tillvara de positiva sidorna hos Sveriges turkisktalande invånare. De är ca 100.000 personer. En mångfald av människor. från outbildade till bildade. Alla har de en sak gemensam. Svårigheten att kunna arbeta (få arbete) i Sverige.

 

Dilek Yaras, chefredaktör för Prizma

Dilek Yaras jobbade i Turkiet som TV- och radiojournalist och som författare till bl a barnböcker och som filmmanusförfattare. När hon kom till Sverige blev hon arbetslös i 7 år. Först hade hon inte tänkt stanna i Sverige, men tiden gick, det gick inte att återvända och hon fick barn i Sverige.
Det blev mest bara ALU av jobbdrömmarna. Så för två år sedan beslöt hon sig för att sluta drömma och ta sig ur passiviteten (en vana som många arbetslösa kan hamna i oavsett om man är invandrare eller svensk och oavsett kön. Red.anm.) Hon började förbereda för en egen tidning. Sökte och fick s k kvinnolån genom Allmi. Nu 2 år senare ges tidningen ut i 10.000 exemplar. Med  30.000 läsare!

Som strösocker

Tidningen trycks på turkiska språket, med en översättning på svenska - i innehållsförteckningen. Målet är att komma ut varannan månad från år 2000.

- Tidningen har blivit mycket populär. Det är den första riktiga tidningen på turkiska i Sverige, berättar Dilek Yaras. Den är tryckt i 4-färg på bra papper med fina bilder. Hittills har det i Sverige bara funnits turkiska föreningsblad i enklare tryck.
- Under namnet Prizma når vi familjen, från barn i 7-årsåldern till pensionärer, med nyheter och reportage från många områden; människor, kultur, ekonomi, hälsa, sex och samlevnad, svensk och turkisk mat, arbete och arbetslöshet. Det finns speciella sidor för ungdomar och barn, miljö och natur, skönhet och hälsa ...
- Turkar i Sverige är som strösocker, skrattar hon. De är utspridda både mentalt och fysiskt! Skilda från varandra och skilda från det nya samhället de lever i. Genom Prizma kan vi nå människor och förhoppningsvis förebygga isolering. Vi tycker det är viktigt att läsarna får möjlighet att deltaga i världen och läsa på sitt eget språk. Varje nummer innehåller reportage och intervjuer med såväl svenskar som invandrare.

Modeskapare

Anna Willén arbetar ideellt för Prizma. Hon har ansvaret för PR och Annonsering. Anna är lärare och har bott och arbetat mycket utomlands och har därmed känsla för hur det är att vara i ett annat land än hemlandet.

- Medierna i Sverige har en tendens att bara beskriva svårigheterna och problemen i samband med invandrare, anser Anna Willén. Det finns plussaker. Vi har haft en artikel om en turkisk tjej som är modeskapare och har gått på den berömda Beckmans skola i Stockholm.
- Genom att fokusera på det positiva kan kan vi lättare hantera det negativa, betonar Dilek Yaras. Jag tycker om Sverige. Jag önskar att Sverige ska tycka om oss från Turkiet . "Krama mig, älska mig Sverige!" säger hon och citerar Eleonora Luthersson, en kvinnlig poet som tidningen gjort reportage om.

Jeanette Axvi

 

Top

 


 

Prizma.

Swedens first paper for turkish speaking inhabitants

In the beginning of 1999 a family magazine in turkish started in Sweden. Dilek Yaras is the editor in chief. She started the project after two years of preparing. In Turkey Dilek had been working as a producer for radio and TV and also as an author of e.g. children stories. In Sweden she had been unemployed for some years. With a very positive approach. the paper want to enhance the knowledge among the turkish people living in Sweden about the other turks and the possibilities for a better living.

- The turkish people in Sweden are like powdered sugar, says Dilek Yaras.

- They are scattered mentally and physically. Separated from each other and from the new society in which they live. With Prizma we may perhaps stop the isolation trend. We also think it is vital for the readers to participate in the world and read about this in their mother language. Every issue of Prizma contains journalistic reports about swedish people as well as immigrants.

Prizma is written in turkish with the content list translated into swedish. 4 issues during 1999 with the goal of becoming a every-other-monthly magazine year 2000. Printed in high quality paper and with 4-color pictures this paper is something much better than the simple papers from turkish clubs that has so far been the dominating source for the turkish speaking inhabitants in Sweden.

A fashion talent

Prizma contains news and articles about e.g. people, culture, economy, health, work and unemployment, sex and living, turkish and swedish food. Special pages for the young and small children. The magazine has been very popular.

- Usually swedish media concentrates on negative news and problems about the immigrants, says Anna Willén. She is responsible for PR and advertising at Prizma. Anna Willén is a teacher. Swedish, but has been living abroad and is working idealistically for Prizma.

­ There are so many positive sides of life also.

She mentions an article about a talented turkish girl who is a fashion designer and has studied at the famous design school Beckmans in Stockholm.


- Postive thinking makes it easier to deal with the problems exclaims Dilek Yaras. I love Sweden. I wish Sweden would love me too!

"Hug me, love me Sweden" says she, quoting Eleonora Luthersson, a poet that Prizma presented in an article.

 

Text Jeanette Axvi

Top

Copyright Artic News by Grimmered Production 1999. Alla rättigheter förbehålles/All rights reserved. Kontakt/For contact: e-mail: jaxvi@post.utfors.se