Är det kappsegling?

Ja, för Kungakannan!
AN 10 juni 2008

Sedan 1936 är det tradition att eleverna på Kungsladugårdsskolan i Majorna i Göteborg bygger små segelbåtar och kappseglar på plaskdammen nedanför skolbyggnaden. Den 10 juni prick kl 10.00 - 10.30 gick tävlingen av stapeln. Kungakannan heter tävlingen och namnet beskriver hur de förnämliga priserna ser ut: silverskimrande vandringspokaler.

Barnen tävlar i tre klassser och varje klass har sin pokal: stor, mellan och mindre. Klasserna delas in efter barnens ålder, från skolår 1,2 och 3.Minsta årsklassen hade flest båtar och antalet sjönk när elevernas ålder gick uppåt. Men vilken spänning och glädje och vilka hejaramsor! Den 10 juni var det kuling från nordväst. Alla startade alltså på norra sidan av den underbart turkosa plaskdammen som är jättestor. Men vattnet går traditionellt till knäna eller på en vuxen ungefär halvvägs upp på vaden. Varje båt hade två i "besättningen"; det ena barnet hade en bricka eller pappkartong för blåsa på seglet, det andra fick styra båten men inte skjuta båten framåt.

En del tävlande hade svårt att nå målrepet halvvägs upp i dammen medan andra kvickt tog sig i mål och vann först!

Frigolit och fantasi

Måseskär, Pater Noster - några namn på segelbåtarna som kunde vara smäckra segelfartyg eller sjörövarskepp, med petflaskor som flytklampar och skrov av frigolit i många former - allt var möjligt denna morgon och kreativiteten måste ha flödat under vårens slöjdtimmar.

Stolta barn: Linn t v och på bilden t h Erik och Uno

Plaskdammen vid Kungsladugårdsskolan ligger som en stor dekorativ sjö mitt i stadsdelen med sina gamla landshövdingehus. Detta var förr en arbetarstadsdel och i Göteborg var det vanligt med plaskdammar i just arbetarstadsdelarna. Nu är allt annorlunda. Plaskdammen i Kungsladugård är den enda som är kvar i Göteborg. Och den är populär bland alla barnfamiljer under heta sommardagar. Idag är stadsdelen mest bebodd med unga barnfamiljer, med akademiker och konstnärer. Den enorma skolan som tronar på kullen ovanför dammen var under en tid Sveriges största folkskola. Tegel med skiffertak som är en akitektonisk finess på skolorna i Göteborg från 1930-talet.

Text och foto: Jeanette Axvi

 

Tillbaka