Tänk om, tänk Göteborg 2.0

 

Varför ska staden Göteborg nödvändigtvis bara ligga på södra sidan av Göta Älv - när det finns ett stort ganska så jungfruligt område på andra sidan, nämligen hela Hisingen. Inte bara älvstranden.

Göteborg har flyttats tidigare, från Lödöse och Gamlestan. Det vi idag kallar Göteborg och centrum tycks koncentrera sig kring "staden mellan broarna", alltså staden inom vallgraven. Dessutom inom några kanaler som inte längre finns! Dags att lämna gamla ingrodda tankar om Göteborg och vidga sina vyer!

Det är lite räddhågat att bygga ett centrum på norra älvstranden, och kalla det tillsammans med en nya urbaniseringen längre upp vid älven, för Älvstaden.

Det är nära vatten och delvis i ett träsk, ett riskabelt projekt med tanke på klimatförändringar = eventuella högre vattennivåer från både hav och land. Dessutom; varför är vatten så lockande? Vatten-nära är kanske varmt och fint på sommaren, men fuktigt och kallt på vintern. Varför detta? När vi har en fantastisk tillgång: resten av Hisingen!

En ny stad på Hisingen med nytt stadscentrum vore en intressant idé. Så varför hålla på att tänka i en gammal idé? En 1600-talsstad som är färdig åt alla håll utom norrut. Nu försöker man fräscha upp staden med en rak bro, som trots den kraftiga älvströmen ska kunna höjas och sänkas vid behov.

 

Tänk nytt!

Man kan bygga en tunnelbana under älven och utöka den till olika områden på Hisingen,.Och mitt på Hisingen ett nytt Göteborg-centrum dit alla boende på Hisingen och nordöstra Göteborg kan vallfärda utan att behöva korsa älven.

Det borde också självklart vara enklare att bygga västlänken från Hisingen än inifrån den gamla 1600-talsstaden. Det gamla Göteborg ska vi väl vara rädda om.

Mellan 3 - 14 års ålder på 1940-och 1950-talen bodde jag på Hisingen. Det var alltid en stor resa att åka in till Göteborg, med olika färjor eller med spårvagnen över Hisingsbron. Jag gick i realskola på Kvarnberget från 11 - 13 årsåldern. På vintern fick man ibland vänta i timmar på centralen för att spårvagnen inte kunde köra över bron i snövädret.

Jag tycker att man i Göteborg tänker fel när man fortfarande ser staden inom Vallgraven som centrum.

Vi behöver mer centrum i Göteborg. Söderut, västerut och österut är redan upptagna av Mölndal, Frölunda och Partille. Den stora chansen är Hisingen ned sina fantastiska marker. Där kan man bygga det nya Göteborgs centrum.

Göteborg 2.0

 

En ny grön stad på Hisingen

En ny stad, ett nytt centrum för studier, boende och rekreation och givetvis handel och kultur. En stad som är en trädgårdsstad, med många gröna inslag.

Med parkkänsla och skog och dessutom planteringar för boende.

Med ett Zoo - Göteborg har idag inget zoo med exotiska och skyddsvärda djur.

Med en upplevelsepark som baserar sig på forskning och vetenskap (som i Cité des Science i Paris!)

Med höga skyskrapor som ger utsikt över Skagerack och förstås också låghus, villor och radhus i stadsplanen.

Här kan också finnas ett framtids-museum där människorna i den nya staden kan utforma staden och sin egen framtid i demokrati-projekt.

Allt detta förbinds med tunnelbana och moderna kollektiva banprojekt som t ex elektriska små bussar i luften.

Text Jeanette Axvi © 2014
j.axvi@articnews.se

 

Tillbaka