Skogens gröna guld 

- en nationaltillgång

AN juli 2013

En kväll i slutet av november 2013 när vi kom upp till vår gård var det full fart i skogen. Stora Enso som hade hand om vår avverkning var på plats och och i mörkret jobbade skördaren (mannen och maskinen) med att röja de största träden på vår ås, berättar Jenny Skogsduva i Skållerud i Dalsland.

Skotaren hämtar det skördade virket, som apterats i lämplig längd, och kör till uppläggningsplatsen. På bilden är det dag men på natten har skotaren lampor för ca 100.000 kronor att lysa upp med.

I Sverige finns nu 60 miljarder träd och varje år planteras ca 330 miljoner trädplantor. År 2012; 374 miljoner plantor. Det finns fler träd i Sverige än någonsin, enligt skriften "Skogens lilla gröna" från Skogsindustrierna. eftersom skogen brukas. Ett avverkat träd ersätts med två till fyra nya träd. Nya träd binder koldioxid under sin levnad: ca 50-70 år när det gäller gran och tall. Det är alltså bra för klimatet. Ju äldre trädet blir desto mindre koldioxid äter det. Då är det dags att avverka. Träet blir till hus, golv, möbler, papper och kolet som tagits upp ur luften finns kvar i träet mycket länge.

Den svenska skogen tar upp mer koldioxid ur luften än vad hela Sverige släpper ut. Tänk på det!!

Sveriges största inkomstkälla

Skogen är den största inkomstkällan för Sverige. Över 100 miljarder kronor per år. Ca 150 000 människor jobbar i skogsrelaterade arbeten. Skogen utgör drygt hälften av Sveriges landyta, 28.2 miljoner hektar (ha). 1 ha är 10.000 kvadratmeter.

När Stora Enso tar uppdraget att sköta avverkningen för en skogsägare är det en virkesköpare som startar projektet. Han eller hon har ansvar för att lämpliga träd eller skogspartier väljs.
Jan Arvidsson styrde avverkningen på ovannämnda gård. Han märkte ut träden och hittade lämpliga vägar att ta ut virket ur skogen. Om vädret är vått och regnigt är det viktigt att hitta vägar som inte förstör naturen genom djupa hjulspår. Utbildningen till virkesköpare fick Jan Arvidsson i Skogsmästarutbildningen, en 3-årig högskoleutbildning i Skinnskatteberg. Sådan utbildning finns också i Umeå i Sverige och i de nordiska länderna Finland och Norge.

- Avverkningen hos oss gick smidigt under några veckor i slutet november-början december, säger Jenny Skogsduva. Som vi beställt blev det slutavverkning i ett skogsparti och stora vackra tallar som fröträd kvar i ett annat skogsparti. På en ås med blandade trädstorlekar blev det plockning av de största träden.
Såväl skogsägaren och avverkaren ska hålla sig till bestämmelser = råd som gör avverkningen miljövänlig. Man sparar t ex högstubbar för djurlivet och kör inte nära vattendrag med maskinerna, man sparar stigar. Och man planterar nya plantor inom 3 år.
- Vi planterade redan första året eftersom det passade på marken. Man planterade så att säga i det gröna, d v s i årets grenar från avverkningen.

- Det var en upplevelse att se skördare och skotare jobba till sent in på natten i starkt ljus, berättar Jenny. Lamporna gör skogen nästan lika ljus som på dagen. Och timmerbilarna som körde i skytteltrafik och hämtade timret som skotaren hämtade fram till uppläggningsplatsen!

 

Text och foto: Jeanette Axvi
j.axvi@articnews.se

Tillbaka