Svenska / English

 

 

Naturligtvis! Följ med på en resa i biologi, kemi och fysik

Modesty Blaise - en ritad hjältinna

En julsaga anno 1999

Vem var Jenny Nyström


A Christmas Tale 1999


Bodil Malmsten och Karin Bellman,

Intervju med Karin Bellman, poet från västsverige

An interview with Karin Bellman, a poet from western Sweden

Svenska poeter som översätts till rumänska

Two swedish poets translated to roumanian


Ät mej Eat me!


Kreativt team i Göteborg vann överlägset som bästa skandinaviska kokbok, alla kategorier i VM i kokbok i Frankrike priset Bästa Svenska Kokbok.

Creative team won the big prize Best scandinavian cookbook all categories in VM in France.


En intervju den 18 februari 1998

Karin Bellman,
spännande västsvensk poet

Karin Bellman som debuterade 1991 är en av Sveriges mest intressanta poeter. Hon har en unik stil som inte är lätt att beskriva med vanliga epitet som "central, personlig". eller "social lyrik". Hon beskriver sig själv som en kvinna av vår tid. En människa som är tveksam till och lite rädd för den moderna elektriska och artificiella stil som är populär idag.

Naturligtvis menar hon inte att hon är rädd för den tekniska utvecklingen utan för att människor tenderar att inte ha tid att leva och att tänka. Alla dessa mobiltelefoner och radiovågor som spinner tätare och tätare nät runt jorden!

- Det är till och med svårt att studera universum för att det finns så många störande nät kring jorden, säger hon.

- Och det faktum att det finns fattigdom och orättvisa i världen vid sidan om rikedom och överflöd av mat och vatten.

Om världen?
- Det är svårt att acceptera orättvisan i världen. Det är svårt att ändra på. Men det är detta som ger mig drivkraft att skriva.

Men ord har kraft, och makt?!

- Ja, därför är det viktigt med ord. Världen behöver tänkande människor som vill att världen förändras, både världen inom människorna och i samhället, världen utanför.

Om poesi?
- Människans intresse för poesi är alltid detsamma.

Om sin litterära stil?
Du har en egen personlig litterär stil. Hur kom du att nå den?
- Min poesi ser enkel ut, men det ligger mycket arbete bakom dikterna. Det är underbart när människorna tycker om och uppskattar mina dikter. Arbetet med den diktsamling jag nu skriver har pågått i flera år.

Om kritik
- Jag är inte intresserad av att bli kallad kvinnlig poet eller centrallyriker eller någon sorts poet. Jag är en människa i vär tid. Varken mer eller mindre. Om man sätter etiketter på poesin begränsar man bara läsarnas upplevelser. Djupa analyser av dikter är däremot intressanta.
- Dikter ska väcka något hos läsaren.
- Litteraturkritiker ska inte vara en grupp av pratare (de finns inom den svenska kritikerkåren, säger hon) utan människor som kan analysera och uttrycka den verkliga upplevelse som de erfar när de studerar diktverk.

Biografiska uppgifter
Karin Bellman är född i Göteborg 1965. Journalistexamen. Hon har arbetat som journalist på tidningen Hallands Nyheter och på Radio Halland. Har skrivit sedan tonåren. Debuterade 1991, 26 år gammal med diktsamlingen "en dag som den här" på Bonniers förlag och fick stora Katapultpriset som årets bästa nykomling.
Innan hon debuterade hade hon gjort många försök. Sänt in manuskript till olika förlag och blivit refuserad - dock alltid med ett vänligt uppmuntrande svar.

Poesi på turné
Karin Bellman har medverkat i litterära festivaler i Sverige, Wales, Makedonien och New York. I den Nordiska Festivalen i New York 1993 tillsammans med Katarina Frostensson, Stig Larsson, Bodil Malmsten och Thomas Tranströmer. Katarina Forstensson är medlem i Svenska Akademien.

Diktverk av Karin Bellman:
1. "en dag som den här" 1991. Bonniers förlag
2. "kom inte och säg". 1993. Bonniers förlag

Roman:
1. "Stjärnvattenfallet". 1994. Bonniers förlag

Teaterpjäser:
1. "Den gula krokodilen" 1996
2. "Den jättestora hunden" 1997. BarnpjäsAn article on K Bellman. From an interview 18th of Febr. 1998:

 

Karin Bellman,

the interesting poet of the westcoast of Sweden

Karin Bellman who made her literary debut 1991 is one of the most interesting poets of Sweden. She has a personal and unique style thats is not so easy to describe through common words like "central, personal lyrics" or "social lyrics". She caracterise herself as a woman of the present time. A person that is afraid of the modern electrical and so often superficial style that´s modern nowadays. But of course she is not afraid of technical development - but the fact that people tend not to get time enough for living and thinking. There are all these mobile phones and the radio waves that is spinning a tight net around the world.

­ It´s even difficult to study the universe because there are so many disturbing communication nets around the world, she says.
­ Also the fact that there is poverty in the world and unjustice when it comes to richness och enough food and water.


About the world
­ It is difficult to accept unjustice in the world. It´s not easy to change the society - but this is the force that make me write.
­ But words are strong, aren´t they?
­ Yes. Therefore it´s important with words. The world needs people that are thinking and wanting to make things change, both inside the human beeing and in the society.

About poetry
­ People´s interest in poetry is always the same, I think.

About her poetry style
You have your own specific literary style? Did you reach it suddenly?

­ My poetry looks simple, but there is a lot of work behind it. It is wonderful when readers like it, appreciate it. The work with my current poetry book has been going on for several years.

About critics
­ It is not interesting to be called a female poet or central lyricist or to be identified as any sort of poet, Karin Bellman says. I am a human beeing of our time. No more, no less. To give poetry a name is to decrease the readers experience. But deep analyses of a text is of course interesting. The lyric should wake up something in the reader. Literary critic experts must not be a group of sayers (which she says is to be seen among swedish critics) but people that can analyse and express the real experience they get from studying poetry lyrics.

Biographical data
Karin Bellman, born in Göteborg 1965. Educated a journalist. She has been working as a journalist in the paper Hallands Nyheter and in Radio Halland. She has been writing since her teenage years. Début 1991, 26 years old. Before she was published at Bonniers Förlag there were many trials and errors. She had sent in many manuscripts to publishers and been refused, but every time with an encouragement.

Poetry touring
Karin Bellman has joined some festivals to read her poetry. In Sweden and also in Wales, Macedonia and New York. In New York she was in the company of Thomas Tranströmer, Stig Larsson, Bodil Malmsten, Katarina Frostensson. Birgitta Trotzig should have been there too, but became sick. (The last two writers are members of the swedish literary academy.) The festival in New York was the Nordic Festival 1993.


Books/Poetry
1.
"en dag som den här". (a day like this) 1991. Bonniers. For this book she received "stora katapultpriset" as the best literary newcomer of the year. The prize is given by the literary section of the writers organization of Sweden.

2.
"kom inte och säg". (don´t you say). 1993. Bonniers.

Novel:

1. "Stjärnvattenfallet". (Starwaterfall). 1994. Bonniers.

Plays:

1. "Den gula krokodilen". (The yellow crocodile). 1996. First played at Konstepidemin, the Gothenburg centre for artists of many different disciplins. Painters, sculptors, textile designers, writers have their studios here and so has also Karin Bellman. There are exhibitions and theatre events held here. Is situated close to the big forest Slottskogen. The name Konstepidemin comes from the buildings long history as a hospital.

The play has been touring in Sweden.

2. "Den jättestora hunden". (The enormous dog). 1997. Childrens play.


 Svenska poeter på rumänska

Bodil Malmsten och Karin Bellman översätts nu till rumänska. Litteraturforskaren och doktoranden Elena Bortâ vid universitet i Bukarest översätter och presenterar dessa två intressanta poeter: Karin Bellman från Göteborg och Bodil Malmsten från Stockholm. Egentligen skulle dikterna ingå i ett nordiskt poesiprojekt i Rumänien. Anordnat av förlaget Hesperus Foundation. Två manliga svenska poeter skulle också deltaga: Gunnar Harding och Jaques Werup. Projektet ligger just nu på is, eftersom det saknas medel.

Med hjälp av sponsorpengar arbetar fonden/förlaget på att förverkliga projektet och ge ut en diktantologi med nordisk poesi under namnet Northern Elegies.

Kvinnliga poeter

Kvinnliga svenska poeter är spännande och något tämligen nytt för Rumänien. Elena Bortâ presenterar de kvinnliga poeterna i rumänska litteraturtidskrifter.

-Jag har översatt alla dikterna i Karin Bellmans verk "en dag som den här" och "kom inte och säg". Det var lite svårt i början, men ju mer jag arbetade med texten, desto mer tyckte jag om den. En underbar poesi!, säger Elena Bortâ.

- Av Bodil Malmstens dikter valde jag att översätta "Sjung, sjung främmande fordon ...", "Lyckans dar" och "Vallmofält och fisk". Jag tycker mycket om intertextualiteten med Strindberg och Dostojevskij i några av diktverken "Sjung" och i några av dikterna i "Nåd och onåd".

Båda författarna är poeter. Bodil Malmsten har gett ut ca 8 lyrikböcker och Karin Bellman två. De skriver även romaner och teaterpjäser.

Text Jeanette Axvi

e-mail: j.axvi@home.se


Two great swedish poets in roumanian

The poetry of Karin Bellman och Bodil Malmsten is now translated och presented to the roumanian readers. Elena Bortâ, the doctorate in literature at the university in Bukarest is working with the texts. The poetry of these swedish woman poets were to be presented in a project, initiated by the publisher Hesperus Foundation in Roumania. Two man poets, Gunnar Harding and Jaques Werup were also to take part, But right now, the project is temporarily laid down.

Anyhow, the Hesperus Foundation is trying to get sponsors in order to realise the idea of av poetry book with scandinavian poetry called Northern Elegies.

In the meantime Eleena Bortâ is translating the poetry by Bodil Malmsten (from Stockholm) and Karin Bellman (from Gothenburg) for a welknown roumanian literary magazine.

- I have translated the poems in Karin Bellmans "a day like this" and "don´t you say". It was difficult at the beginning, but during the working process I liked it more and more. That is wonderful poetry, says Elena Bortâ.

- From Bodil Malmsten I choosed "Sing, sing strange vehicles ...", "Days of luck" and "Poppy fields and fish". I am very fond of the intertextuality with Strindberg and Dostojevskij in some of the lyrics in "Sjung" and in some of the lyrics in "Grace and disgrace".

The two writers are poets. Bodil Malmsten with about eight books released and Karin Bellman with two. They have also turned to writing novels and plays for the theatre.

Text Jeanette Axvi ©


 

Ät mej!

Bästa kokbok i Skandinavien!

Den storslagna kokboken "Ät mej, Eat me" fick 1998 priset som bästa skandinaviska kokbok i alla kategorier på Världsmässan för kokböcker i Perigueux i Frankrike. För övrigt var kategorierna Bästa kokbok på svenska, Bästa bok av skandinavisk köksmästare och Bästa historiska kokbok. Juryn bestod av matspecialister från hela världen. Mässan äger rum bara vartannat år i Frankrike, i Perigueux nära Bordeaux.

Ät Mej har således tagit hem ett imponerande pris. Boken med underbara fiskrätter interfolierade med intressanta texter om fiskarnas rötter, d v s var fiskarna simmar i hav och oceaner är skapad av ett team från Göteborg i Sverige: kocken Richard Waje på restaurang Brasserie Lipp i Göteborg, art director Annika Wingårdh, skribenten Bi Ericksson och fotografen Lennart Sjöberg.

 

Info: a.wingardh.design@swipnet.se


Ät mej! Eat me!

Best cookbook in Scandinavia

The magnificent cookbook "Ät mej, Eat me" took the over all prize 1998 for cookbooks in Scandinavian category. This happened in the World Cookbook Fair in Perigueux near Bordeaux in France. The other categories were Best cookbook in swedish, Best book by a scandinavian chef and Best culinary History book. Eat me took the prize over all.

The book with the interesting quality in recipes, design, text and photo is made by a team in Gothenburg, Sweden: the chef Richard Waje at the restaurang Brasserie Lipp in Gothenburg, art director Annika Wingårdh, writer Bi Ericksson and photographer Lennart Sjöberg.

The World Cookbook Fair takes place every two years in Perigueux in France.

Info: a.wingardh.design@swipnet.se

Text Jeanette AxviCopyright Artic News by Grimmered Production 1999. All rights reserved. Frågor/questions: j.axvi@articnews.se